Regulamin

Regulamin rekrutacji w Akademickiej Szkole Ponadgimnazjalnej
w roku szkolnym 2019/20

W roku 2019/20 utworzone zostaną dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową. klasy technikum o profilach: informatycznym, informatyczno – mundurowym, informatyczno – mundurowym z poszerzonym programem nauczana z języka angielskiego.

Rekrutacja do klas będzie odbywać się wg następujących zasad:

  1. Uczeń otrzymuje punkty za zachowanie i oceny końcoworoczne wg poniższej tabeli.

1a. Maksymalna liczba punktów za oceny i zachowanie wynosi 125 pkt.

  1. Uczeń może otrzymać dodatkowe 25pkt za ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągniecia lub odbyte szkolenia związane z profilem mundurowym.
  2. Uczeń obowiązkowo odbywa rozmowę kwalifikacyjną, za którą otrzymuje 0 pkt, 25 pkt lub 50 pkt.

3a. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza z uczniem komisja w składzie: wicedyrektor ALO, wychowawca klasy i pedagog szkolny.

  1. Uczeń może otrzymać maksymalnie200 pkt.
  2. Uczniowie z najwyższą liczbą punktów przyjmowani są do zadeklarowanej klasy. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych przyjmowani są w pierwszej kolejności.

5a. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje komisja rekrutacyjna, składająca się z wychowawców klas pierwszych oraz wicedyrektora (bez względu na uzyskany wynik).

situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya daftar slot gacor online slot online pragmatic play situs jepang
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Instagram
Tiktok