Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży powstało w 2012 roku, na początku jako liceum o profilu POLICYJNYM. Obecnie realizujemy profil MUNDUROWY, odpowiadając na potrzeby i oczekiwania uczniów, które związane są z chęcią poznania specyfiki zawodu nie tylko Policjanta, ale też przedstawicieli innych grup zawodowych w ramach hasła: służby mundurowe.

W liceum o profilu mundurowym zajęcia prowadzone są zgodnie z ramowym planem nauczania liceum ogólnokształcącego z możliwością wyboru rozszerzeń z historii, geografii czy języka angielskiego. Szczególny charakter szkoły tworzy dodatkowy przedmiot – Bezpieczeństwo Wewnętrzne, w ramach którego realizowane są zajęcia z:

– musztry

– taktyk i technikinterwencyjnych

Nasze Liceum od lat cieszy się dużą popularnością, przede wszystkim z powodu tego, że zajęcia profilowe prowadzone są przez instruktorów i pracowników służb mundurowych, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Szkoła współpracuje z przedstawicielami wielu służb mundurowych, dzięki czemu nasi uczniowie mają bezpośredni kontakt z różnymi jednostkami (m.in. Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Służbami Więziennymi). Dzięki tej współpracy młodzież poznaje specyfikę i wymagania pracy w różnych służbach mundurowych. Coraz więcej naszych uczniów wiąże swą przyszłość ze służbami mundurowymi, o czym świadczą ich wybory życiowe i podejmowane kierunki studiów.

Uczniowie biorą także udział w szkoleniach, obozach i wyjazdach strzelecko – taktycznych, gdzie w praktyce mogą trenować swoje umiejętności, zdobywać tężyznę fizyczną i kształtować charakter, co potwierdzają sukcesy w ogólnopolskich zawodach sprawnościowych szkół mundurowych. Ponadto uczestniczą w ćwiczeniach sił zbrojnych, np. ANAKONDA-18, ćwiczą musztrę i strzelectwo.

Podsumowując- uzupełnieniem zajęć teoretycznych są:

  • wizyty w jednostkach poszczególnych służb,
  • zajęcia prowadzone przez żołnierzy jednostki GROM,
  • musztra wojskowa,
  • zajęcia na strzelnicy,
  • w okresie wakacji obozy m.in. z elementami surviwalu, topografii, szkoleniem wspinaczkowym, szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy oraz szkoleniem strzeleckim, organizowane w terenie,
  • duży nacisk położony będzie na rozwój sprawności fizycznej dający w perspektywie przygotowanie do zdania egzaminów sprawnościowych,
  • wyjazdy na turnieje, warsztaty, szkolenia i zawody sportowe o tematyce wojskowej.

Dzięki staraniom szkoły, nasi uczniowie uczestniczą w wielu projektach edukacyjnych, min. dot. bezpieczeństwa- projekt pt. Młodzi- Gniewni – Bezpieczni. Tymczasem w roku szkolnym 2020 – 21, uczniowie klas drugich wzięli udział w przedsięwzięciu „Mobilność ponadnarodowa to rozwój kompetencji i przyszłości uczniów”. Kolejny wyjazd w ramach tego właśnie projektu, jest planowany w czerwcu 2021 roku. W ramach realizacji tego programu uczniowie wraz z opiekunami odbyli tygodniową wizytę w Portugalii, gdzie uczestniczyli w grupowych warsztatach naukowych, odbywali wycieczki mające na celu kształtowanie postawy akceptacji interkulturowości i uczyli się języka portugalskiego.

Szkoła, od początku swego istnienia, jako jedyna szkoła w regionie, ma w swojej ofercie naukę języka hiszpańskiego jako drugiego obowiązkowego języka obcego. Dodatkowo naukę tego języka uczniowie ćwiczą na wyjazdach zagranicznych, min. na obozy językowych w Barcelonie (Hiszpania).

Po ukończeniu szkoły:

  • możesz przystąpić do egzaminu maturalnego
  • możesz z powodzeniem kontynuować naukę na wyższej uczelni; na niektórych kierunkach związanych ze służbami mundurowymi,  otrzymujesz dodatkowe punkty na rozmowie rekrutacyjnej za ukończenie szkoły o profilu mundurowym
  • podczas rekrutacji do pracy, np. do Policji, otrzymujesz dodatkowe punkty za ukończenie szkoły o profilu mundurowym
situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya daftar slot gacor online slot online pragmatic play situs jepang
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Instagram
Tiktok