Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa

Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa w Łomży powstała w 2009 roku, na początku tylko jako TECHNIKUM INFORMATYCZNE. Obecnie realizujemy również profil INFORMATYCZNO- MUNDUROWY (od 3 lat), odpowiadając na potrzeby i oczekiwania uczniów, które związane są z chęcią znalezienia zatrudnienia w zawodzie Informatyka, ale też z możliwością pracy w służbach mundurowych.

Wojsko polskie, Policja, Straż Pożarna potrzebuje doskonale wyszkolonych i wykształconych pracowników, profesjonalnie przygotowanych do służby. Ten kierunek daje nadzieję na sprostanie potrzebom i wymogom, przed jakimi stają dziś nowoczesne służby mundurowe. Profil INFORMATYCZNO- MUNDUROWY łączy więc w sobie zdobywanie wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych oraz teoretycznych i praktycznych zajęć z zakresu informatyki oraz funkcjonowania służb mundurowych w ramach przedmiotu: Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa w Łomży przygotowuje do matury i egzaminów zawodowych. Po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły absolwent uzyska wykształcenie średnie i tytuł technika informatyka potwierdzony dyplomem.

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle prężnie rozwijającej się branży informatycznej. Dziś niemal każde przedsiębiorstwo i urząd uzależnione są od sprzętu IT i sieci informatycznych, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest ogromne, zarówno w Polsce jak i krajach Unii Europejskiej.

Nasi uczniowie podczas zajęć z przedmiotów informatycznych w całym cyklu kształcenia, zdobywają wiedzę teoretyczną oraz nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu.

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
  1. diagnozowania oraz usuwania usterek komputerów osobistych;
  2. wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
  3. administracji sieciowymi systemami operacyjnymi (Microsoft Windows Server, Linux);
  4. projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
  5. programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
  6. projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Aby potwierdzić zdobyte kwalifikacje uczeń będzie musiał zdać w trakcie trwania nauki dwa egzaminy z poniższych kwalifikacji:

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

 Technik informatyk nie ma problemów ze znalezieniem pracy, może w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy bazy danych
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język angielski zawodowy
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja systemami operacyjnymi
 • Montaż i konfiguracja lokalnej sieci komputerowych
 • Projektowanie baz danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych

TECHNIK INFORMATYK – to osoba zajmująca się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji, to aktualnie jeden z najpopularniejszych i najbardziej poszukiwanych zawodów.

Umiejętności kształcone w zawodzie: 

 • montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych
 • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami
 • projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych
 • tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami

Po ukończeniu szkoły:

 • po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły uzyskujesz tytuł technika informatyka
 • możesz przystąpić do egzaminu maturalnego
 • możesz z powodzeniem kontynuować naukę na wyższej uczelni lub podjąć pracę w zawodzie
akun pro thailand