Cele i działania

  •  Aktywizowanie życia w szkole;
  •  Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną;
  •  Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu);
  •  Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu;
  •  Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację;
  •  Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
  •  Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

Poniżej przedstawiamy Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Akademickich w Łomży:

akun pro thailand