Jak VET to w partnerstwie

2021-2-PL01-KA210-VET-000047988

Szanowani Państwo

Już niedługo zakończymy przygotowanie rezultatu pracy intelektualnej w wersji językowej polskiej i angielskie pt. ,,VET doświadczenia partnerstwa polsko-niemiecko-portugalskiego w zakresie dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i sposobów zwiększania jego atrakcyjności”. Zapraszamy do śledzenia aktualności i zapraszamy do zapoznania, wykorzystania i kontaktu. 

Aktualności

Zrealizowaliśmy Działanie III w projekcie
Międzynarodowe działanie dotyczące szkoleń i uczenia się partnerów w Polsce
W dniach 14 – 17.10.2022 r. odbyło się trzecie, jednocześnie podsumowujące projekt spotkanie partnerów. Organizatorem spotkania było ASP w Łomży. W spotkaniu wzięli udział po 3  ekspertów z ASP, FAV, EDUPLUS.
Podczas spotkania omówiono
Cele partnerstwa, którymi są:
– utworzenie celowej sieci współpracy tworzącej forum do wymiany doświadczeń i innowacyjnych praktyk w zakresie dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
– poznanie sposobów zwiększania atrakcyjności kształcenia zawodowego,
– wzajemne uczenie się w zakresie współpracy międzysektorowej zwiększającej powiązanie etapu kształcenia i zatrudnienia,
– wymiana informacji i doświadczeń w zakresie skali w/w problemów,
– włączenie poznanych rozwiązań do codziennej praktyki
– podsumowano zrealizowane dotychczas zrealizowane działania i omówiono kierunki dalszej współpracy.
Przedstawiciel ASP przedstawił system kształcenia zawodowego w Polsce w zakresie:  
– uwarunkowań prawnych,
– obowiązków stron,
– roli izb i przedsiębiorców w procesie kształcenia zawodowego,
– przejścia z etapu nauki do zatrudnienia,
Przedstawiciel  ASP omówił Dobre praktyki jakie są realizowane przez szkołę w tym projekty realizowane lub realizowane wspólnie ASP z partnerami. Dotychczasowe doświadczenia dotyczą realizacji projektów mobilności.
Zwieńczeniem spotkania był panel dyskusyjny podczas którego wymieniono uwagi, oceniono elastyczność poznanych rozwiązań i możliwości włączenia dobrych praktyk do praktyk partnerów. Ponadto dokonano oceny uwarunkowań i niezbędnych zasobów dla wykorzystania i upowszechnienia poznanych praktyk.
Partnerzy przygotowali również rezultat cząstkowy pracy intelektualnej.
Podczas spotkania omówiono również zasady przygotowani rezultatu końcowego i działania do zakończenia projektu w tym związane z jego upowszechnianiem.

Zrealizowaliśmy Działanie II w projekcie
Międzynarodowe działanie dotyczące szkoleń i uczenia się partnerów w Portugalii
W dniach 15-18.09.2022r odbyło się drugie spotkanie partnerów. Organizatorem spotkania było EDUPLUS. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ASP, FAV, EDUPLUS
Podczas spotkania omówiono
Cele partnerstwa, którymi są:
– utworzenie celowej sieci współpracy tworzącej forum do wymiany doświadczeń i innowacyjnych praktyk w zakresie dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
– poznanie sposobów zwiększania atrakcyjności kształcenia zawodowego,
– wzajemne uczenie się w zakresie współpracy międzysektorowej zwiększającej powiązanie etapu kształcenia i zatrudnienia,
– wymiana informacji i doświadczeń w zakresie skali w/w problemów,
– włączenie poznanych rozwiązań do codziennej praktyki.
Przedstawiciel EDUPLUS przedstawił system kształcenia zawodowego w Portugalii  w zakresie:  
– uwarunkowań prawnych,
– obowiązków stron,
– roli izb i przedsiębiorców w procesie kształcenia zawodowego,
– przejścia z etapu nauki do zatrudnienia,
Przedstawiciel  EDUPLUS omówił Dobre praktyki jakie są realizowane przez tę instytucję w tym projekty realizowane lub współrealizowanych przez EduPLUS;
Zwieńczeniem spotkania był panel dyskusyjny podczas którego wymieniono uwagi, oceniono elastyczność poznanych rozwiązań i możliwości włączenia dobrych praktyk do praktyk partnerów. Ponadto dokonano oceny uwarunkowań i niezbędnych zasobów dla wykorzystania i upowszechnienia poznanych praktyk.
Partnerzy przygotowali również rezultat cząstkowy pracy intelektualnej.

Planujemy kolejne spotkanie w ramach  Międzynarodowych działań dotyczących szkoleń i uczenia się partnerów. Spotkanie odbędzie się w Portugalii a organizatorem będzie EDUPLUS.

Zrealizowaliśmy Działanie I w projekcie
Międzynarodowe działanie dotyczące szkoleń i uczenia się partnerów w Niemczech
W dniach 21.05 – 24.05.2022 r odbyło się pierwsze spotkanie partnerów. Organizatorem spotkania było FAV. Celem spotkania było poznanie dualnego sytemu kształcenia zawodowego oraz doświadczeń partnera FAV w zakresie promocji kształcenia zawodowego i jego ukierunkowania na potrzeby rynku pracy w Turyngii. Partner FAV przedstawił uwarunkowania prawne, obowiązki stron, rolę izb i przedsiębiorców w procesie kształcenia zawodowego w tym systemie. Partner omówił i podzielił się swoimi dobrymi praktykami z udziału w realizowanych innowacyjnych projektach miedzy innymi „JOBSTARTER plus”, „Mittelthüringer Initiative für Ausbildung”. Na zakończenie spotkania partnerzy podzielili się swoimi uwagami na temat poznanych rozwiązań i możliwości ich wykorzystania i rozwijania w swojej praktyce. Partnerzy opracowali również rezultat pracy intelektualnej.

ASP liderem w projekcie ,,Jak VET to w partnerstwie!”

ASP z przyjemnością informuje, iż rozszerza swój europejski wymiar kształcenia i rozpoczęła realizację projektu pn. ,,Jak VET to w partnerstwie!” finansowanego w ramach programu Erasmusplus Partnerstwa na rzecz współpracy (KA2) Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (KA210).

O projekcie

Partnerstwo:

Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa w Łomży – Polska – Lider  

FAV Service gGmbH – Niemcy – Partner

EduPlus – European Centre for Education and Skills Development, Lda – Portugalia – Partner

Cele projektu:

1. utworzenie celowej sieci współpracy tworzącej forum do wymiany doświadczeń i innowacyjnych praktyk w zakresie dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

2. poznanie sposobów zwiększania atrakcyjności kształcenia zawodowego,

3. wzajemne uczenie się w zakresie współpracy międzysektorowej zwiększającej powiązanie etapu kształcenia i zatrudnienia,

4. wymiana informacji i doświadczeń w zakresie skali w/w problemów,

5. włączenie poznanych rozwiązań do codziennej praktyki.

Rezultatami projektu będzie:

– poznanie rozwiązań szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce, dobrych praktyk w tym zakresie na

przykładzie ASP,

– poznanie rozwiązań orientacji zawodowej w Niemczech, dobrych praktyk zwiększających zainteresowanie

kształceniem zawodowym na przykładzie projektów realizowanych przez FAV,

– poznanie rozwiązań szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego w Portugalii, dobrych praktyk w tym zakresie na

podstawie realizowanych projektów przez EduPlus,

– porównanie i ocena poznanych rozwiązań i dobrych praktyk w kontekście ich adaptacji,

– wzajemne poznanie się (potencjałów i interpersonalne) jako bazy do planowania i rozwijania wspólnych przedsięwzięć

prowadzących do usprawnień i nowych podejść w zakresie VET,

– budowanie zdolności do projektowej współpracy międzynarodowej,

– dzielenie się doświadczeniem w swoim środowisku.

Źródło finasowania

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.

situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya daftar slot gacor online slot online pragmatic play situs jepang
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Instagram
Tiktok