Dobry zawód – pewna praca II edycja


INFORMACJE O PROJEKCIE

Krótki opis projektu

Celem realizacji projektu jest kompleksowe wdrożenie programu rozwojowego, obejmującego 60 uczniów/uczennic (58 chł., 2 dziew.) klas I-IV na kierunku technik informatyk, kształcących się w Akademickiej Szkole Ponadgimnazjalnej (Technikum Informatyczne) oraz 7 nauczycieli tej szkoły w powiązaniu z wymogami lokalnych przedsiębiorców w okresie realizacji projektu. 

Okres realizacji: 01.09.2019-31.03.2021r.

Projekt zakłada nawiązanie przez ASP w Łomży współpracy z pracodawcami, a następnie organizację u nich staży dla 60 (2dz., 58 chł.) uczniów/uczennic, celem podniesienia u nich kompetencji oraz umiejętności praktycznych w zakresie zawodu w którym się kształcą i jednocześnie podnieść ich szanse na przyszłym rynku pracy. Wsparcie obejmuje również 7 nauczycieli/lek (4K i 3M) kształcenia praktycznego z uwagi na konieczność doskonalenia ich warsztatu pracy, dostosowania go do najnowszych trendów i technologii w danej branży.

Zadania:

1) Indywidualne doradztwo zawodowe

2) Warsztaty zawodowe

3) Staże zawodowe

4) Spotkania z przedsiębiorcami

5) Zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze

6) Stypendia naukowe

7) Obóz naukowy

8) Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i uczniów (szkolenia, studia podyplomowe)

9) Wyposażenie pracowni szkolnych

akun pro thailand