Erasmus+ 2023R1

O projekcie

Przedmiotem projektu jest organizacja staży uczniów w Niemczech we współpracy z partnerem zagranicznym VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH (Niemcy).

Celem bezpośrednim projektu jest podwyższenie jakości oferty AT MANS w zakresie podniesienia kompetencji ogólnych, kluczowych i zawodowych uczniów w zakresie przydatności tych kompetencji na krajowym i europejskim rynku pracy.

Dzięki osiągnięciu celu projektu AT MANS uzyska europejski wymiar kształcenia poprzez:

– nadanie europejskiego wymiaru oferty edukacyjnej AT MANS,

– uwzględnienie aspektów europejskich w programie nauczania,

– kształtowanie umiejętności praktycznych uczniów z uwzględnieniem środowiska wielokulturowego,

– podwyższenie umiejętności językowych uczniów.

Uczestnikami projektu będzie 27 uczniów Technikum z kierunku: technik informatyk.

Realizacja projektu została podzielona na etapy:

I – PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI
 • W ramach etapu zostanie przeprowadzona rekrutacja po 27 uczestników w roku szkolnym 2023/2024.
 • Organizacja pobytu na stażach zostanie zapewniona poprzez transport, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, opiekun, itp zgodnie z przyjętymi standardami.

II – REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE MOBILNOŚCI
 • Uczniowie wyjadą na mobilności do Niemiec w 2024 r. Staże odbędą się wg programów staży. Staże będą trwały 4 tygodnie.
III – DZIAŁANIA NASTĘPCZE
 • W ramach etapu uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa oraz certyfikaty Europass.

Rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektu odbędzie się poprzez:

 • stronę internetową,
 • materiały w formie elektronicznej i drukowanej,

Przewidywane rezultaty dotyczą 27uczestników i są to:

 • wzrost kompetencji językowych i międzykulturowych,
 • udział w mobilnościach zagranicznych,
 • zdobycie nowego doświadczenia zawodowego na zagranicznym rynku pracy,
 • uzyskanie dokumentu EUROPASS,
 • wprowadzenie europejskiego wymiaru kształcenia zawodowego w AT MANS,
 • podwyższenie umiejętności współpracy międzynarodowej przez pracowników AT MANS.

Projekt będzie oddziaływał na instytucje rynku pracy, kształcenia zawodowego, administrację publiczną poprzez udostępnienie dobrych praktyk zachęcających do włączenia się do Programu ERASMUS+.

Projekt będzie miał długofalowy wpływ na uczestników, ponieważ udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia szansy absolwentów na zatrudnienie.

Potencjalnymi korzyściami długoterminowymi będzie dla AT MANS i Partnera rozwijanie form i zakresu wsparcia młodych ludzi w przygotowywaniu ich do mobilności.

akun pro thailand