Erasmus+ 2017

O projekcie

Przedmiotem projektu jest organizacja staży uczniów w Grecji we współpracy z partnerem zagranicznym GOLDEN SUN MOBILITY CENTER (Grecja).

Celem bezpośrednim projektu jest podwyższenie jakości oferty ASP w zakresie podniesienia kompetencji ogólnych, kluczowych i zawodowych uczniów w zakresie przydatności tych kompetencji na krajowym i europejskim rynku pracy.

Dzięki osiągnięciu celu projektu ASP uzyska europejski wymiar kształcenia poprzez:

– nadanie europejskiego wymiaru oferty edukacyjnej ASP,

– uwzględnienie aspektów europejskich w programie nauczania,

– kształtowanie umiejętności praktycznych uczniów z uwzględnieniem środowiska wielokulturowego,

– podwyższenie umiejętności językowych uczniów.

Uczestnikami projektu będzie 56 uczniów Technikum z kierunku: technik informatyk.

Realizacja projektu została podzielona na etapy:

I – PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI

W ramach etapu zostanie przeprowadzona rekrutacja po 28 uczestników w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019. Uczniowie wezmą udział w zajęciach przygotowania kulturowego, integracji i współpracy, przygotowaniu językowym.

Organizacja pobytu na stażach zostanie zapewniona poprzez transport, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, opiekun, itp zgodnie z przyjętymi standardami.

II – REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE MOBILNOŚCI

Uczniowie wyjadą na mobilności do Grecji w 2018 i 2019 r. Staże odbędą się wg programów staży. Staże będą trwały 4 tygodnie.

III – DZIAŁANIA NASTĘPCZE

W ramach etapu uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa oraz certyfikaty Europass.

Rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektu odbędzie się poprzez:

– stronę internetową,

– materiały w formie elektronicznej i drukowanej,

– informacje radiowe i prasowe.

Przewidywane rezultaty dotyczą 56 uczestników i są to:

– wzrost kompetencji językowych i międzykulturowych,

– udział w mobilnościach zagranicznych,

– zdobycie nowego doświadczenia zawodowego na zagranicznym rynku pracy,

– uzyskanie dokumentu EUROPASS-MOBILNOŚĆ,

– wprowadzenie europejskiego wymiaru kształcenia zawodowego w ASP,

– podwyższenie umiejętności współpracy międzynarodowej przez pracowników ASP.

Projekt będzie oddziaływał na instytucje rynku pracy, kształcenia zawodowego, administrację publiczną poprzez udostępnienie dobrych praktyk zachęcających do włączenia się do Programu ERASMUS+.

Projekt będzie miał długofalowy wpływ na uczestników, ponieważ udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia szansy absolwentów na zatrudnienie.

Potencjalnymi korzyściami długoterminowymi będzie dla ASP i Partnera rozwijanie form i zakresu wsparcia młodych ludzi w przygotowywaniu ich do mobilności.

akun pro thailand