Kadra pedagogiczna

Zespołu Szkół Akademickich Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży

Dyrekcja:

Turek Barbara Aleksandra – dyrektor szkoły

Nauczyciele:

Banach Robert – edukacja dla bezpieczeństwa

Borawska Beata – język polski, wychowawca kl. 1A AT

Bućkowski Rafał – fizyka, wychowawca kl. 1B ALO

Cieślik Agnieszka – doradztwo zawodowe, opiekun SU

Duchnowski Paweł – systemy operacyjne wychowawca kl. 1B AT

Duda Ewa – język polski

Dzbeńska Aleksandra – podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza w branży informatycznej, wychowawca kl. 2B ALO

Dzięgielewska Beata – geografia

Filipkowski Marek – język polski

Filipkowski Piotr – edukacja medialna

Jasińska Barbara – historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie

Jaskółka Karol – język polski

Karpik Kamil – informatyka, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 3B ALO

Karwowska Anna – historia, historia i teraźniejszość, język polski, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. 2A AT

Kodzis Piotr – lokalne sieci komputerowe, wychowawca kl. 1C AT

Kowalczyk Radosław – wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 3B AT

Lutrzykowski Adrian – religia

Muzyk Marcin – projektowanie baz danych, systemy baz danych, wychowawca kl. 3A AT

Narewska Beata – chemia, wychowawca kl. 2C ALO

Narewski Jacek – wychowanie fizyczne

Nowacka Aneta – język angielski

Piotrowski Andrzej – urządzenia techniki komputerowej, kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołowej, wychowawca kl. 1D AT

Polkowski Łukasz – administracja systemami operacyjnymi, montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych, wychowawca kl. 2C AT

Radlińska Małgorzata – matematyka

Rosińska Małgorzata – język polski

Sakowski Mariusz – bezpieczeństwo wewnętrzne

Sakowski Michał – bezpieczeństwo wewnętrzne

Samluk Leszek – informatyka, wychowawca kl. 4A AT

Sikorska Monika – matematyka

Skołozdrzy Andrzej – bezpieczeństwo wewnętrzne

Sobotka Ewelina – język angielski, wychowawca kl. 1B AT

Szczeciński Marek – język angielski, wychowawca kl. 4B ALO

Szulc-Wójcicka Anna – język hiszpański, wychowawca kl. 4B AT

Szumowska Izabela – język angielski, język angielski zawodowy, 

Tchórzewska Agnieszka – geografia, wychowawca kl. 2B AT

Trepanowska Angelika – fizyka, matematyka, wychowawca kl. 1A ALO

Trzeciak-Kowalczyk Anna – język polski, wychowawca kl. 4A ALO

Urbański Sebastian – historia, religia, wychowawca kl. 3A ALO

Weber Marta – religia, 

Wiśniewska Bożena – biologia

Wróblewska Magdalena – matematyka

Wyrzykowska Agata – chemia

Zambrzycka Anna – filozofia

Zawojski Dariusz – bezpieczeństwo wewnętrzne

Zwierciadłowski Andrzej – wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 2A ALO

Żebrowski Ernest – programowanie aplikacji internetowych, witryny i aplikacje internetowe, wychowawca kl. 5A AT

Żelechowski Wojciech – historia, język niemiecki


Pedagog:

Czarnecka Agnieszka

Pedagog specjalny:

Urbański Sebastian

Psycholog:

Łukasz Jankiewicz

akun pro thailand