Aktualności
Apel klas mundurowych

Apel klas mundurowych

W dniu 18.01.2024 r. w Zespole Szkół Akademickich (ZSA) przy Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży odbył się Apel podsumowujący działalność w I semestrze Klas Mundurowych.
Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Pani mgr Barbary Turek zaszczycili swą obecnością  współpracujący ze szkołą żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Wojsk Terytorialnych w składzie:

kpt. Krzysztof Wróbel – d-ca kompanii saperów 1 PBOT
kpt. Mariusz Zabielski (OT)  – oficer sztabu  S- 9 1 PBOT (13 BLP)  
st.chor.szt. Andrzej Skołozdrzy (OT) – podoficer specjalista POIN 1 PBOT (13 BLP)
st.szer.spec.pchor. Ewa Zaręba (OT) –   ratownik 4 klp 13 BLP (rekruter)

Na apelu stawiło się 170 uczniów klas mundurowych na czele z Panią Dyrektor Barbarą Aleksandrą Turek, koordynatorem klas mundurowych, instruktorami przedmiotu Bezpieczeństwo Wewnętrzne, realizowanego z ZSA MANS, wychowawcami oraz nauczycielami.  

Ze strony 1 PBOT głos zabrali ;
kpt. Krzysztof Wróbel – podsumował współpracę ksap z Jednostką Strzelecką 1012 w Łomży (duża ilość uczniów szkoły, szczególnie klas I i II, należy do JS 1012) zakreślił plany na przyszłość, dla całości omówił czym zajmuje się ksap jaki wygląda proces szkolenia oraz jaki jego pododdział posiada sprzęt i wyposażenie i gdzie jest wykorzystywany. Podziękował za zaproszenie i przekazał w imieniu Dowódcy 1 PBOT płk M. Gurgielewicza  serdeczne pozdrowienia dla Wszystkich Uczestników apelu.

kpt. Mariusz Zabielski – przekazał informacje dotyczące 13 BLP jego powstania, skupiając się na najważniejszych zadaniach jakie 13 BLP wykonywał w ostatnich latach skupiając się na działaniach w pandemii i ochrona granicy, dlaczego jest tak ważna edukacja obronna oraz współpraca z szkołami o profilu mundurowym. Podziękował za zaproszenie i przekazał w imieniu Dowódcy 13 BLP ppłk K. Knapa serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Uczestników apelu.

st.szer.spec.pchor. Ewa Zaręba – przekazała procedurę dotyczącą wstąpienia do WOT oraz podstawowe informacje dotyczące procesu szkolenia oraz jakie korzyści i możliwości wynikają z bycia żołnierzem ochotnikiem naszej formacji. Pani pchor.  pełni także funkcję Szefa promocji i administracji Jednostki Strzeleckiej 1012 w Łomży posiada stopień plut. ściśle współpracuje z d-cą ksap. kpt. Wróblem w zakresie prowadzonych szkoleń. Pani pchor. w ramach doskonalenia swych umiejętności  wynikających z kursu oficerskiego Agrykola, prowadziła musztrę z uczniami klas mundurowych. Dzięki działalności rekrutacyjnej niedawno w nasze szeregi wstąpiło trzech pracowników i jeden uczeń naszej szkoły, wśród pracowników jest Pani dyr. Barbara Turek, od poniedziałku rozpoczynają drugi etap 16 dniowego szkolenia.
Pani pochor. na ręce kpt. Wróbla złożyła serdeczne podziękowania dla Dowódcy 1 PBOT za możliwość prowadzenia szkoleń jej podkomendnych Jednostki Strzeleckiej.

st.chor.szt. A.Skołozdrzy jest instruktorem musztry w ramach przedmiotu Bezpieczeństwo Wewnętrzne, realizowanego w ZSA, opiekuje się Pocztem Sztandarowym Szkoły, reprezentuje Szkołę wraz z uczniami klas mundurowych na uroczystościach państwowych, patriotycznych i szkolnych.
W imieniu Pani Dyrektor był prowadzącym apel klas mundurowych.     

Ze strony szkoły głos zabrała:
Pani Dyrektor – odebrała meldunek o gotowości do rozpoczęcia Apelu, przywitała zaproszonych gości z 1 PBOT i nakazała przeprowadzić Apel.

Koordynator klas mundurowych Pani Agnieszka Cieślik podsumowała działania jakie zostały zrealizowane dotyczące współpracy z 13 BLP, 1 PBOT oraz udział w innych zamierzeniach szkolenia obronnego, szkolenia z WAT, Grom Group w Czerwonym Borze oraz projektów patriotycznych prowadzonych przez IPN. Nakreśliła program działań szkoleniowych na drugie półrocze z zaprosiła do dalszej współpracy z 1 PBOT.  

Następnie grupa reprezentacyjna dziewcząt wykonała 5 minutowy pokaz musztry. Po pokazie musztry nastąpił przegląd  umundurowania prowadzony przez komisje wyznaczone z uczniów starszych klas.

Na zakończenie Apelu zabrała głos Pani Dyrektor, krótko podsumowując i składając na ręce            kpt. Wróbla i kpt. Zabielskiego serdeczne podziękowania za zaangażowanie się 1 PBOT w proces szkolenia obronnego naszych uczniów. Prosiła o przekazanie pozdrowienia i podziękowania dla  płk Mieczysława Gurgielewicza i ppłk Kamila Knapa.

Tekst przygotował: st.chor.szt. Andrzej Skołozdrzy (OT) – instruktor BW w ZSA MANS

situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya daftar slot gacor online slot online pragmatic play situs jepang
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Instagram
Tiktok