Aktualności
Apel klas mundurowych

Apel klas mundurowych

W dniu 18.01.2024 r. w Zespole Szkół Akademickich (ZSA) przy Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży odbył się Apel podsumowujący działalność w I semestrze Klas Mundurowych.
Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Pani mgr Barbary Turek zaszczycili swą obecnością  współpracujący ze szkołą żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Wojsk Terytorialnych w składzie:

kpt. Krzysztof Wróbel – d-ca kompanii saperów 1 PBOT
kpt. Mariusz Zabielski (OT)  – oficer sztabu  S- 9 1 PBOT (13 BLP)  
st.chor.szt. Andrzej Skołozdrzy (OT) – podoficer specjalista POIN 1 PBOT (13 BLP)
st.szer.spec.pchor. Ewa Zaręba (OT) –   ratownik 4 klp 13 BLP (rekruter)

Na apelu stawiło się 170 uczniów klas mundurowych na czele z Panią Dyrektor Barbarą Aleksandrą Turek, koordynatorem klas mundurowych, instruktorami przedmiotu Bezpieczeństwo Wewnętrzne, realizowanego z ZSA MANS, wychowawcami oraz nauczycielami.  

Ze strony 1 PBOT głos zabrali ;
kpt. Krzysztof Wróbel – podsumował współpracę ksap z Jednostką Strzelecką 1012 w Łomży (duża ilość uczniów szkoły, szczególnie klas I i II, należy do JS 1012) zakreślił plany na przyszłość, dla całości omówił czym zajmuje się ksap jaki wygląda proces szkolenia oraz jaki jego pododdział posiada sprzęt i wyposażenie i gdzie jest wykorzystywany. Podziękował za zaproszenie i przekazał w imieniu Dowódcy 1 PBOT płk M. Gurgielewicza  serdeczne pozdrowienia dla Wszystkich Uczestników apelu.

kpt. Mariusz Zabielski – przekazał informacje dotyczące 13 BLP jego powstania, skupiając się na najważniejszych zadaniach jakie 13 BLP wykonywał w ostatnich latach skupiając się na działaniach w pandemii i ochrona granicy, dlaczego jest tak ważna edukacja obronna oraz współpraca z szkołami o profilu mundurowym. Podziękował za zaproszenie i przekazał w imieniu Dowódcy 13 BLP ppłk K. Knapa serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Uczestników apelu.

st.szer.spec.pchor. Ewa Zaręba – przekazała procedurę dotyczącą wstąpienia do WOT oraz podstawowe informacje dotyczące procesu szkolenia oraz jakie korzyści i możliwości wynikają z bycia żołnierzem ochotnikiem naszej formacji. Pani pchor.  pełni także funkcję Szefa promocji i administracji Jednostki Strzeleckiej 1012 w Łomży posiada stopień plut. ściśle współpracuje z d-cą ksap. kpt. Wróblem w zakresie prowadzonych szkoleń. Pani pchor. w ramach doskonalenia swych umiejętności  wynikających z kursu oficerskiego Agrykola, prowadziła musztrę z uczniami klas mundurowych. Dzięki działalności rekrutacyjnej niedawno w nasze szeregi wstąpiło trzech pracowników i jeden uczeń naszej szkoły, wśród pracowników jest Pani dyr. Barbara Turek, od poniedziałku rozpoczynają drugi etap 16 dniowego szkolenia.
Pani pochor. na ręce kpt. Wróbla złożyła serdeczne podziękowania dla Dowódcy 1 PBOT za możliwość prowadzenia szkoleń jej podkomendnych Jednostki Strzeleckiej.

st.chor.szt. A.Skołozdrzy jest instruktorem musztry w ramach przedmiotu Bezpieczeństwo Wewnętrzne, realizowanego w ZSA, opiekuje się Pocztem Sztandarowym Szkoły, reprezentuje Szkołę wraz z uczniami klas mundurowych na uroczystościach państwowych, patriotycznych i szkolnych.
W imieniu Pani Dyrektor był prowadzącym apel klas mundurowych.     

Ze strony szkoły głos zabrała:
Pani Dyrektor – odebrała meldunek o gotowości do rozpoczęcia Apelu, przywitała zaproszonych gości z 1 PBOT i nakazała przeprowadzić Apel.

Koordynator klas mundurowych Pani Agnieszka Cieślik podsumowała działania jakie zostały zrealizowane dotyczące współpracy z 13 BLP, 1 PBOT oraz udział w innych zamierzeniach szkolenia obronnego, szkolenia z WAT, Grom Group w Czerwonym Borze oraz projektów patriotycznych prowadzonych przez IPN. Nakreśliła program działań szkoleniowych na drugie półrocze z zaprosiła do dalszej współpracy z 1 PBOT.  

Następnie grupa reprezentacyjna dziewcząt wykonała 5 minutowy pokaz musztry. Po pokazie musztry nastąpił przegląd  umundurowania prowadzony przez komisje wyznaczone z uczniów starszych klas.

Na zakończenie Apelu zabrała głos Pani Dyrektor, krótko podsumowując i składając na ręce            kpt. Wróbla i kpt. Zabielskiego serdeczne podziękowania za zaangażowanie się 1 PBOT w proces szkolenia obronnego naszych uczniów. Prosiła o przekazanie pozdrowienia i podziękowania dla  płk Mieczysława Gurgielewicza i ppłk Kamila Knapa.

Tekst przygotował: st.chor.szt. Andrzej Skołozdrzy (OT) – instruktor BW w ZSA MANS

situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya daftar slot gacor online slot online pragmatic play situs jepang