Aktualności

Ewakuacja ludności…. (ćwiczenia)

W dniu dzisiejszym (09.02.2023) odbyło się spotkanie Dyrekcji naszych szkół- p. Barbary Turek z zastępcą dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego p. Mirosławem Sienkiewiczem oraz z kierownikiem oddziału ochrony ludności i pozamilitarnych przygotowań obronnych- p. Danielem Szutko z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Omawiano szczegóły uczestnictwa naszych uczniów w planowanym w maju epizodzie ewakuacji ludnośći III stopnia w ramach wojewódzkiego ćwiczenia pk. PODLASIE- 23 oraz ćwiczenia wojsk pk. ANAKONDA- 23.

Spotkanie z uczestnikami epizodu (uczniami i nauczycielami) odbędzie się w kwietniu. Omówione zostaną wtedy szczegóły naszego udziału w tym wydarzeniu.

akun pro thailand