Aktualności

Zdalnego nauczania ciąg dalszy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, wydłużony został czas nauki zdalnej do 23-go grudnia bieżącego roku. Oznacza to, że wszyscy uczniowie będą brali udział w zajęciach on-line na platformie Microsoft Teams tak, jak miało to miejsce dotychczas.

Natomiast od 23 grudnia do 3 stycznia 2021 r. włącznie będzie trwała przerwa świąteczna. W dniach 17-22 grudnia odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami, których główną tematyką będzie omówienie wyników nauczania oraz przedstawienie przewidywanych ocen za I semestr tego roku szkolnego. O planowanych terminach poszczególnych spotkań rodzice oraz prawni opiekunowie zostaną wcześniej poinformowani.

akun pro thailand