Aktualności

Listy zakwalifikowanych do ZSA

Drodzy Kandydaci,

Serdecznie zapraszamy do sekretariatu Zespołu Szkół Akademickich wszystkich, którzy złożyli dokumenty o przyjęcie w szeregi uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Akademickiej Szkoły Ponadpodstawowej w Łomży, aby osobiście móc sprawdzić stan przyjęć, a także potwierdzić chęć bycia naszym uczniem. Takie procedury są konieczne w związku z obowiązującymi przepisami RODO.

Jednocześnie spieszymy przypomnieć, że w dniach 13-18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Prosimy pamiętać, aby po wejściu do budynku szkoły, zachowywać bezpieczne odległości między sobą oraz o dezynfekcji rąk i zasłanianiu nosa oraz ust maseczkami ochronnymi.

akun pro thailand