Spotkania z rodzicami

Harmonogram i tematyka spotkań rodziców z wychowawcami na rok szkolny 2022/23

w Zespole Szkół Akademickich w Łomży

14.09.2022 r.
godz. 17:00
Zapoznanie z podstawową dokumentacją szkoły, dokumentacją wychowawcy klasowego oraz organizacją roku szkolnego 2022/2023.
Szkolenie dla uczniów i rodziców klas maturalnych „MATURA 2023” oraz egzamin zawodowy – sesja zimowa 2022/2023.
21.12.2022 r.
godz. od 17:00  
Spotkania z wychowawcami oraz kontakty indywidualne.
Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z zachowania.
29.03.2023 r.
godz. 17:00
Spotkania z wychowawcami klas maturalnych.
Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z zachowania.
Kontakty indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
24.05.2022 r.
godz. 17:00
Spotkania z wychowawcami.
Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z zachowania.
Kontakty indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
23.06.2023 r.
godz. 17:00
Spotkanie z Rodzicami uczniów, którzy nie uzyskali promocji do  klasy programowo wyższej lub nie ukończyli szkoły, a w myśl Ustawy o Systemie Oświaty oraz Statutu ZSA w Łomży mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego.
Informacja o egzaminie oraz zajęciach wspomagających (przekazanie harmonogramu egzaminów, zakresu materiału oraz wymagań na poszczególne oceny).