Profile klas

Klasa I A o profilu mundurowym
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży
(po gimnazjum)

(autorski plan realizacji kształcenia mundurowego)

Klasa jest idealnym wyborem dla uczniów, którzy:

 • myślą o rozpoczęciu pracy w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna, służba więzienna) lub o podjęciu studiów w szkołach wyższych mundurowych,
 • chcą spędzić 3 lata w sposób bardzo aktywny biorąc udział w różnorodnych zajęciach profilowych (wyjazdy szkoleniowe, testy sprawnościowe, kursy specjalistyczne),
 • chcą uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na każdy kierunek studiów,
 • chcą uzyskać certyfikat (suplement do świadectwa dojrzałości) potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności związane z profilem mundurowym.

Obowiązki ucznia

 1. W klasie mundurowej uczeń realizuje ramowy program nauczania dla trzyletniego Liceum ogólnokształcącego wzbogacony o specjalistyczne zajęcia związane z szeroko rozumianym kształceniem mundurowym.
 2. Warunkiem uczęszczania do klasy mundurowej jest osiąganie dobrych wyników w nauce, dobre zachowanie oraz aktywny udział w zajęciach profilowych.
 3. Uczniem klasy mundurowej nie może być osoba posiadająca trwałe zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego lub z jakiegoś powodu niebiorąca udziału w zajęciach szkoleniowych.
 4. Mundur jest znakiem przynależności ucznia do klasy o profilu mundurowym.
 5. Rodzaj, kolor, formę i zakup umundurowania określa Szkoła. Za finansowanie umundurowania odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie uczniów.
 6. Uczeń uczęszcza do szkoły w mundurze 2-4 razy w tygodniu (dni wyznacza szkoła).
 7. Uczeń ma obowiązek brać udział w zajęciach specjalistycznych uwzględnionych w szkolnym planie nauczania oraz zajęciach dodatkowych związanych z profilem.
 8. W cyklu 3 letnim uczeń ma obowiązek wziąć udział:
  • w obozie wędrownym w górach (w pierwszym roku),
  • w szkoleniu skałkowo – survivalowym (w drugim roku),
  • w szkoleniu strzeleckim minimum raz do roku,
  • raz w ciągu roku odbyć nocleg w warunkach polowych,
  • w szkoleniu narciarskim (fakultatywnie).

Klasa I A o profilu mundurowym
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży (po szkole podstawowej)

(autorski plan realizacji kształcenia mundurowego)

Klasa jest idealnym wyborem dla uczniów, którzy:

 • myślą o rozpoczęciu pracy w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna, służba więzienna) lub o podjęciu studiów w szkołach wyższych mundurowych,
 • chcą spędzić 4 lata w sposób bardzo aktywny biorąc udział w różnorodnych zajęciach profilowych (wyjazdy szkoleniowe, testy sprawnościowe, kursy specjalistyczne),
 • chcą uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na każdy kierunek studiów,
 • chcą uzyskać certyfikat (suplement do świadectwa dojrzałości) potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności związane z profilem mundurowym.

Obowiązki ucznia

 1. W klasie mundurowej uczeń realizuje ramowy program nauczania dla trzyletniego Liceum ogólnokształcącego wzbogacony o specjalistyczne zajęcia związane z szeroko rozumianym kształceniem mundurowym.
 2. Warunkiem uczęszczania do klasy mundurowej jest osiąganie dobrych wyników w nauce, dobre zachowanie oraz aktywny udział w zajęciach profilowych.
 3. Uczniem klasy mundurowej nie może być osoba posiadająca trwałe zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego lub z jakiegoś powodu niebiorąca udziału w zajęciach szkoleniowych.
 4. Mundur jest znakiem przynależności ucznia do klasy o profilu mundurowym.
 5. Rodzaj, kolor, formę i zakup umundurowania określa Szkoła. Za finansowanie umundurowania odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie uczniów.
 6. Uczeń uczęszcza do szkoły w mundurze 2-4 razy w tygodniu (dni wyznacza szkoła).
 7. Uczeń ma obowiązek brać udział w zajęciach specjalistycznych uwzględnionych w szkolnym planie nauczania oraz zajęciach dodatkowych związanych z profilem.
 8. W cyklu 3 letnim uczeń ma obowiązek wziąć udział:
  • w obozie wędrownym w górach (w pierwszym roku),
  • w szkoleniu skałkowo – survivalowym (w drugim roku),
  • w szkoleniu strzeleckim minimum raz do roku,
  • raz w ciągu roku odbyć nocleg w warunkach polowych,
  • w szkoleniu narciarskim (fakultatywnie).

Klasy mundurowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym

Główne atuty:

 • Program zajęć klas mundurowych dostosowany jest do wymagań stawianych kandydatom w czasie rekrutacji do służby w policji, na wydziałach wojskowych oraz w służbach celnych i więziennych.
 • Naszym uczniom oferujemy naukę w klasach liczących 23-25 osób.
 • W klasie I uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem w Polsce różnych formacji mundurowych: policji, wojska, straży pożarnej, służb celnych oraz więziennych. W ramach kształcenia mundurowego prowadzone są specjalistyczne zajęcia według autorskiego programu pracowników Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Dodatkowo uczniowie realizują zajęcia z bloku psychologicznego pod czujnym okiem doświadczonego psychologa sądowego.
 • Klasa II znacząco pogłębia wiadomości uczniów o przedmioty z bloku psychologicznego oraz z bloku bezpieczeństwo wewnętrzne. Zajęcia prowadzone są w oparciu o realizację elementów treści obowiązkowych dla studentów studiów pierwszego stopnia. Dodatkowo oferta edukacyjna naszej szkoły uzbraja uczniów klas II w wiedzę w zakresie rozszerzonym z przedmiotów wiedza o społeczeństwie oraz geografia.
 • W ramach kształcenia mundurowego odbywają się zajęcia również poza szkołą. Uczniowie mają możliwość zwiedzenia budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Oddziału Jednostki Wojskowej, Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Kompleksu Służby Celnej oraz Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Stanowi to wspaniałą okazję do poznania nie tylko murów niedostępnych przeciętnemu obywatelowi, ale także specyfiki pracy poszczególnych organów ścigania.
 • Wszystkie klasy mundurowe uczestniczą w nauce bądź doskonaleniu pływania na nowoczesnej pływalni miejskiej. Zajęcia te mają na celu wyposażenie przyszłych abiturientów w niezbędne umiejętności do zaliczenia egzaminu z pływania na dalszym etapie edukacji akademickiej w szkołach mundurowych.
 • W trosce o uzyskanie dodatkowych punktów na egzaminie wstępnym do placówek mundurowych, szkoła współorganizuje profesjonalny kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Kurs ten zakończony jest egzaminem oraz otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego opanowanie podstawowych czynności podtrzymujących życie ludzkie.
situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya daftar slot gacor online slot online pragmatic play situs jepang
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Instagram
Tiktok