Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży powstało w 2012 roku, na początku jako liceum o profilu POLICYJNYM. Obecnie realizujemy profil MUNDUROWY, odpowiadając na potrzeby i oczekiwania uczniów, które związane są z chęcią poznania specyfiki zawodu nie tylko Policjanta, ale też przedstawicieli innych grup zawodowych w ramach hasła: służby mundurowe.

W liceum o profilu mundurowym zajęcia prowadzone są zgodnie z ramowym planem nauczania liceum ogólnokształcącego z możliwością wyboru rozszerzeń z historii, geografii czy języka angielskiego. Szczególny charakter szkoły tworzy dodatkowy przedmiot – Bezpieczeństwo Wewnętrzne, w ramach którego realizowane są zajęcia z:

– musztry

– taktyk i technikinterwencyjnych

Nasze Liceum od lat cieszy się dużą popularnością, przede wszystkim z powodu tego, że zajęcia profilowe prowadzone są przez instruktorów i pracowników służb mundurowych, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Szkoła współpracuje z przedstawicielami wielu służb mundurowych, dzięki czemu nasi uczniowie mają bezpośredni kontakt z różnymi jednostkami (m.in. Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Służbami Więziennymi). Dzięki tej współpracy młodzież poznaje specyfikę i wymagania pracy w różnych służbach mundurowych. Coraz więcej naszych uczniów wiąże swą przyszłość ze służbami mundurowymi, o czym świadczą ich wybory życiowe i podejmowane kierunki studiów.

Uczniowie biorą także udział w szkoleniach, obozach i wyjazdach strzelecko – taktycznych, gdzie w praktyce mogą trenować swoje umiejętności, zdobywać tężyznę fizyczną i kształtować charakter, co potwierdzają sukcesy w ogólnopolskich zawodach sprawnościowych szkół mundurowych. Ponadto uczestniczą w ćwiczeniach sił zbrojnych, np. ANAKONDA-18, ćwiczą musztrę i strzelectwo.

Podsumowując- uzupełnieniem zajęć teoretycznych są:

  • wizyty w jednostkach poszczególnych służb,
  • zajęcia prowadzone przez żołnierzy jednostki GROM,
  • musztra wojskowa,
  • zajęcia na strzelnicy,
  • w okresie wakacji obozy m.in. z elementami surviwalu, topografii, szkoleniem wspinaczkowym, szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy oraz szkoleniem strzeleckim, organizowane w terenie,
  • duży nacisk położony będzie na rozwój sprawności fizycznej dający w perspektywie przygotowanie do zdania egzaminów sprawnościowych,
  • wyjazdy na turnieje, warsztaty, szkolenia i zawody sportowe o tematyce wojskowej.

Dzięki staraniom szkoły, nasi uczniowie uczestniczą w wielu projektach edukacyjnych, min. dot. bezpieczeństwa- projekt pt. Młodzi- Gniewni – Bezpieczni. Tymczasem w roku szkolnym 2020 – 21, uczniowie klas drugich wzięli udział w przedsięwzięciu „Mobilność ponadnarodowa to rozwój kompetencji i przyszłości uczniów”. Kolejny wyjazd w ramach tego właśnie projektu, jest planowany w czerwcu 2021 roku. W ramach realizacji tego programu uczniowie wraz z opiekunami odbyli tygodniową wizytę w Portugalii, gdzie uczestniczyli w grupowych warsztatach naukowych, odbywali wycieczki mające na celu kształtowanie postawy akceptacji interkulturowości i uczyli się języka portugalskiego.

Szkoła, od początku swego istnienia, jako jedyna szkoła w regionie, ma w swojej ofercie naukę języka hiszpańskiego jako drugiego obowiązkowego języka obcego. Dodatkowo naukę tego języka uczniowie ćwiczą na wyjazdach zagranicznych, min. na obozy językowych w Barcelonie (Hiszpania).

Po ukończeniu szkoły:

  • możesz przystąpić do egzaminu maturalnego
  • możesz z powodzeniem kontynuować naukę na wyższej uczelni; na niektórych kierunkach związanych ze służbami mundurowymi,  otrzymujesz dodatkowe punkty na rozmowie rekrutacyjnej za ukończenie szkoły o profilu mundurowym
  • podczas rekrutacji do pracy, np. do Policji, otrzymujesz dodatkowe punkty za ukończenie szkoły o profilu mundurowym
situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya daftar slot gacor online slot online pragmatic play situs jepang