Aktualności
[Aktualizacja] Spotkanie rodziców i uczniów klas pierwszych

[Aktualizacja] Spotkanie rodziców i uczniów klas pierwszych

SPOTKANIE INFORMACYJNO – ORGANIZACYJNE DYREKCJI ORAZ WYCHOWAWCÓW KLAS PIERWSZYCH                           Z  UCZNIAMI I RODZICAMI/OPIEKUNAMI

w dniu 10 sierpnia 2023 r., godz. 17.00, Nowa Aula/Budynek B Zespołu Szkół Akademickich MANS w Łomży.

Najważniejsze zagadnienia spotkania:

1. Ostateczne zatwierdzenie i zamknięcie list klas pierwszych ALO MANS i AT MANS. Przedstawienie wychowawców klas.

2. Potwierdzenie oraz ostateczne podsumowanie deklaracji wyboru uczniów:

* przedmiotów do realizacji w zakresie rozszerzonym/język polski, język angielski, historia, geografia – oddziałowo/ – ALO MANS.

* w AT MANS obligatoryjnie realizowane są przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka;

* drugiego języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole: język niemiecki, język hiszpański/w realizacji – oddziałowo i międzyoddziałowo/;

* zajęć religii/etyki – na podstawie wyboru deklaracji uczniów w roku szkolnym 2023/2024 w ZSA MANS w Łomży będą realizowane zajęcia z religii;

* zajęć wychowania do życia w rodzinie – na podstawie wyboru deklaracji uczniów w roku szkolnym 2023/2024 nie będą realizowane w/w zajęcia/rezygnacja uczniów/. Przedstawienie informacji o programie nauczania, podręczniku + ćwiczeniach oraz materiałach dydaktycznych, które szkoła przygotowała do realizacji w/w zajęć zgodnie z przepisami Prawa oświatowego/w przypadku wyboru uczniów na TAK/.

3. Zestawy podręczników do klas I  – prezentacja i weryfikacja w myśl wyborów uczniów – na podstawie deklaracji/przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym, religia, wychowanie do życia w rodzinie/.

4. Szkolne plany nauczania obowiązujące od roku szkolnego 2023/2024 w klasach I.

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności uczniów –zaprezentowanie oferty zajęć/koła zainteresowań/.

6. Opinie/orzeczenia z PPP, jeżeli uczeń posiada dany dokument, a nie został on złożony wraz z dokumentacją rekrutacyjną, należy dostarczyć go do szkoły jak najszybciej oraz podać informację na piśmie – rodzic, że dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej/ uczniowie z opiniami/orzeczeniami, uczniowie wytypowani przez szkołę na podstawie dokumentacji rekrutacyjnej oraz młodzież z Ukrainy/ – przedstawienie oferty wszystkich form zajęć dodatkowych prowadzonych przez szkołę w roku szkolnym 2023/2024, w myśl przepisów prawa oświatowego/ustawa o systemie oświaty/. Praca z uczniami z Aspargerem.

7. Informacja o zwolnieniach z wychowania fizycznego oraz z religii: W-F – zwolnienia tylko wystawione przez lekarza – z dokładnym opisem dolegliwości i terminem, do kiedy uczniowi przysługuje zwolnienie; Religia – jeżeli uczeń zaznaczył w deklaracji, iż nie wyraża chęci uczestniczenia w zajęciach, a nie są one przewidziane w planie lekcyjnym na początku lub końcu zajęć, wtedy przychodzi na zajęcia z pedagogami szkolnymi/grafik pracy pedagogów ułożony jest zgodnie z tygodniowym planem lekcji, by każdy uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach religii znajdował się pod opieką pedagoga/ – forma: zajęcia z pedagogiem – pomoc w odrabianiu lekcji, itp..

8. Wyjazdy integracyjne uczniów, wychowawców i nauczycieli klas I – organizacja przedsięwzięcia/terminy, miejsce, harmonogram, opiekunowie, itp./ – Sebastian Urbański

9. Sprawy organizacyjne:

* mundury/przygotowanie umundurowania dla uczniów klas I – prezentacja pełnego umundurowania, informacja o firmie szyjącej mundury dla szkoły, terminy przymiarek, odpłata za umundurowanie, dostarczenie uczniom pełnego umundurowania/ – Pan Kamil Karpik/koordynator przedmiotów mundurowych/;

* legitymacje szkolne – sekretariat szkoły/procedura wyrabiania legitymacji/;

* baza szkoły – dokładny wykaz wszystkich pracowni oraz pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły do użytku społeczności ZSA MANS w Łomży – opiekunowie pracowni /BUDYNEK A, BUDYNEK B, BUDYNEK C/.

Przydział sal lekcyjnych dla wszystkich klas I.

10. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – 4 września 2023 r./harmonogram uroczystości/, godz. 12.00.

situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya daftar slot gacor online slot online pragmatic play situs jepang
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Instagram
Tiktok