Aktualności

Patronat WAT nad Zespołem Szkół Akademickich w Łomży

Do grona placówek edukacyjnych objętych patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej dołączył 1 grudnia 2022 r. Zespół Szkół Akademickich w Łomży. Porozumienie określające zakres współpracy podpisały prorektor ds. studenckich WAT dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT oraz dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Łomży mgr Barbara Aleksandra Turek.

Patronat naukowy obejmie prowadzenie zajęć dla uczniów przez nauczycieli akademickich WAT, udzielanie konsultacji i pomocy w opracowaniu zajęć w szkole, współudział Akademii w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów oraz studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.), współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych, a także udział uczniów klas maturalnych w studenckich kołach naukowych.

„Cieszę się bardzo na współpracę, którą – jestem przekonana – od dzisiaj będziemy z sukcesami realizować. Szkoła oferuje szerokie spektrum dające szanse na uzyskanie konkretnych zawodów. My z kolei będziemy zachęcać uczniów szkoły do tego, by zasilili szeregi studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Oferta dydaktyczna WAT obejmuje 26 kierunków studiów. Akademia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi. W uczelni działają organizacje studenckie i sekcje sportowe, a także koła naukowe, które umożliwiają studentom poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach nauki” – mówiła dr hab. Monika Szyłkowska.

Zespół Szkół Akademickich w Łomży oferuje naukę w doskonale rozpoznawalnym w regionie Akademickim Liceum Ogólnokształcącym o profilu mundurowym oraz mundurowo-językowym, a także w Akademickiej Szkole Ponadpodstawowej, czyli technikum informatycznym z opcją kształcenia informatyczno-mundurowego. W zależności od preferencji i wyboru ścieżki kształcenia oferta Zespołu Szkół Akademickich jest doskonałą opcją dla uczniów, którzy myślą o zdobyciu zawodu już na etapie szkoły średniej lub wiążą swoją drogę zawodową ze służbami mundurowymi.

„Kształcenie pojmujemy nie tylko jako przekazywanie wiedzy – educare, lecz jak starożytni Grecy, jako podawanie ręki – educere, aby nasi uczniowie mogli stać się samodzielnie myślącymi i empatycznymi ludźmi, a kiedy wypuszczamy ich w świat, niczym wolne ptaki, towarzyszymy im zawsze, ponieważ tu jest ich dom” – zaznaczyła dyrektor szkoły, Barbara Turek.

W latach 2020–2022 uczniowie placówki wzięli udział w programie „Mobilność ponadnarodowa to rozwój kompetencji i przyszłości uczniów”. W ramach jego realizacji razem z opiekunami przebywali w Portugalii, gdzie uczestniczyli w warsztatach naukowych, uczyli się języka portugalskiego oraz prezentowali polską kulturę i tradycje. Szkoła, jako jedyna w regionie, od początku jej istnienia ma w swojej ofercie naukę języka hiszpańskiego, który uczniowie ćwiczą na obozach językowych w Barcelonie. Ponadto szkoła realizuje wiele projektów edukacyjnych, m.in. „Kompleksowy program rozwoju ASP w Łomży”. Przedsięwzięcia projektowe pomagają młodzieży w rozwijaniu kompetencji kluczowych, pozwalają im uzyskać uprawnienia elektryczne poprzez kurs zawodowy SEP oraz umożliwiają korzystanie z nowej, specjalistycznej pracowni elektrycznej oraz wirtualnej laserowej strzelnicy.

Wiesław Szczygielski

fot. Autor i Zespół Szkół Akademickich w Łomży

akun pro thailand