Aktualności
Patronat WAT nad Zespołem Szkół Akademickich w Łomży

Patronat WAT nad Zespołem Szkół Akademickich w Łomży

Do grona placówek edukacyjnych objętych patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej dołączył 1 grudnia 2022 r. Zespół Szkół Akademickich w Łomży. Porozumienie określające zakres współpracy podpisały prorektor ds. studenckich WAT dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT oraz dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Łomży mgr Barbara Aleksandra Turek.

Patronat naukowy obejmie prowadzenie zajęć dla uczniów przez nauczycieli akademickich WAT, udzielanie konsultacji i pomocy w opracowaniu zajęć w szkole, współudział Akademii w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów oraz studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.), współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych, a także udział uczniów klas maturalnych w studenckich kołach naukowych.

„Cieszę się bardzo na współpracę, którą – jestem przekonana – od dzisiaj będziemy z sukcesami realizować. Szkoła oferuje szerokie spektrum dające szanse na uzyskanie konkretnych zawodów. My z kolei będziemy zachęcać uczniów szkoły do tego, by zasilili szeregi studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Oferta dydaktyczna WAT obejmuje 26 kierunków studiów. Akademia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi. W uczelni działają organizacje studenckie i sekcje sportowe, a także koła naukowe, które umożliwiają studentom poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach nauki” – mówiła dr hab. Monika Szyłkowska.

Zespół Szkół Akademickich w Łomży oferuje naukę w doskonale rozpoznawalnym w regionie Akademickim Liceum Ogólnokształcącym o profilu mundurowym oraz mundurowo-językowym, a także w Akademickiej Szkole Ponadpodstawowej, czyli technikum informatycznym z opcją kształcenia informatyczno-mundurowego. W zależności od preferencji i wyboru ścieżki kształcenia oferta Zespołu Szkół Akademickich jest doskonałą opcją dla uczniów, którzy myślą o zdobyciu zawodu już na etapie szkoły średniej lub wiążą swoją drogę zawodową ze służbami mundurowymi.

„Kształcenie pojmujemy nie tylko jako przekazywanie wiedzy – educare, lecz jak starożytni Grecy, jako podawanie ręki – educere, aby nasi uczniowie mogli stać się samodzielnie myślącymi i empatycznymi ludźmi, a kiedy wypuszczamy ich w świat, niczym wolne ptaki, towarzyszymy im zawsze, ponieważ tu jest ich dom” – zaznaczyła dyrektor szkoły, Barbara Turek.

W latach 2020–2022 uczniowie placówki wzięli udział w programie „Mobilność ponadnarodowa to rozwój kompetencji i przyszłości uczniów”. W ramach jego realizacji razem z opiekunami przebywali w Portugalii, gdzie uczestniczyli w warsztatach naukowych, uczyli się języka portugalskiego oraz prezentowali polską kulturę i tradycje. Szkoła, jako jedyna w regionie, od początku jej istnienia ma w swojej ofercie naukę języka hiszpańskiego, który uczniowie ćwiczą na obozach językowych w Barcelonie. Ponadto szkoła realizuje wiele projektów edukacyjnych, m.in. „Kompleksowy program rozwoju ASP w Łomży”. Przedsięwzięcia projektowe pomagają młodzieży w rozwijaniu kompetencji kluczowych, pozwalają im uzyskać uprawnienia elektryczne poprzez kurs zawodowy SEP oraz umożliwiają korzystanie z nowej, specjalistycznej pracowni elektrycznej oraz wirtualnej laserowej strzelnicy.

Wiesław Szczygielski

fot. Autor i Zespół Szkół Akademickich w Łomży

situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya daftar slot gacor online slot online pragmatic play situs jepang
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Instagram
Tiktok